نمایندگی هاست لینوکس

مقایسه و مشاهده امکانات نمایندگی هاست لینوکس - قیمت ها به تومان می باشد

استاندارد

 • هزینه راه اندازی
 • چند دامنه
 • فضای ذخیره سازی
 • پهنای باند ماهانه
 • پایگاه داده های MySQL
 • زیر دامنه ها
 • حسابهای ایمیل
 • SSL 128 بیتی مشترک
 • مدیریت با WHM/cPanel
 • پشتیبانی تلفنی
 • هزینه ماهیانه

ثبت نام

اختصاصی

 • هزینه راه اندازی
 • چند دامنه
 • فضای ذخیره سازی
 • پهنای باند ماهانه
 • پایگاه داده های MySQL
 • زیر دامنه ها
 • حسابهای ایمیل
 • SSL 128 بیتی مشترک
 • مدیریت با WHM/cPanel
 • پشتیبانی تلفنی
 • هزینه ماهیانه

ثبت نام

مدیریتی

 • هزینه راه اندازی
 • چند دامنه
 • فضای ذخیره سازی
 • پهنای باند ماهانه
 • پایگاه داده های MySQL
 • زیر دامنه ها
 • حسابهای ایمیل
 • SSL 128 بیتی مشترک
 • مدیریت با WHM/cPanel
 • پشتیبانی تلفنی
 • هزینه ماهیانه

ثبت نام